Ovlivni rozhodování ve tvém městě.
Přesvědč politiky o svém názoru.
PORAĎ RADNÍM!

Projekt je organizován ve spolupráci a díky podpoře:

O projektu

1. Shrnutí projektu

Přijedeme do Vaší školy a naučíme Vaše studenty základům debatování a argumentace a fungování komunální politiky. Vše prakticky a zážitkově.

Společně s Vašimi studenty najdeme téma, které trápí Vaši obec. To předložíme místním politikům.

Opoziční i koaliční politiky spolu s místními experty pozveme na „velkou debatu“, kde studenti zažijí diskusi o vybraném tématu naostro. Utkají se přitom v debatní soutěži s druhou školou z Vašeho města.

Oba školní týmy společně předloží svým politikům stanovisko k debatovanému problému.

To zní zajímavě, chci vědět víc!

2. Pro koho je projekt určen

Projekt cílí primárně na studenty 3. ročníků škol ne-gymnaziálního charakteru, tj. středních odborných škol, středních průmyslových škol, obchodních akademií apod., a to konkrétně v menších (typicky okresních) městech.

Projekt předpokládá zapojení vždy dvou škol v dané lokalitě v 7 městech České republiky, tj. celkem s alespoň 14 zapojenými školami. Počítá se zapojením 12 či více studentů z dané školy plus s jedním či více pedagogy, kteří se ve spolupráci s Oživení budou na realizaci podílet.

3. Cíle projektu

Zapojení studenti se naučí:

  • sebevědomě utvářet a obhajovat své názory na veřejnosti,
  • zásadám správné argumentace a týmové spolupráce,
  • samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, pochopit problém a správně jej interpretovat,
  • zvýší se jejich povědomí o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci obecní samosprávy.

Náklady

Projekt je realizován zcela bezplatně. Jediné náklady vznikají v souvislosti s časem zapojeného pedagoga a studentů a náklady na prostory nezbytné pro uskutečnění úvodního semináře a následné debaty. V druhé fázi typicky poskytuje prostor pro seminář zapojená škola, ve třetí fázi typicky jedna ze zapojených škol, popř. město. Vhodné prostory zajišťuje koordinátor Oživení.

Bohužel, Oživení není schopno zapojeným učitelům poskytnout finanční kompenzaci za čas strávený prací na projektu.

Novinky

Zapojte se

Pokud se máte chuť do projektu zapojit nebo se nás na něco zeptat, pište a volejte:
David Kopecký
spolupracovník Oživení, koordinátor projektu

david.kopecky(at)oziveni.cz
+420 731 583 529