Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola

Opava

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola

Opava

O škole

Opavská střední odborná hotelová škola zajišťuje komplexní výuku v oblasti gastronomie, odívání, vlasové kosmetiky a obchodu. Do projektu jsou zapojeni studenti a studentky napříč obory i ročníky.

Najdou se peníze pro dobrovolníky Elimu?

Než začnu se samotným problémem, dovolte mi prosím pár slov o tom, kdo je dobrovolník a čím se takové dobrovolnické centrum zabývá, abychom všichni byli v obraze.

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu. Dobrovolníci se angažují například v kultuře, v sociálních službách, kde zajišťují podporu a pomoc potřebným osobám, dále pak v ekologii, zdravotnictví, při pomoci s mládeží, ale také při mimořádných událostech jako jsou například povodně, kdy pomáhají odklízet trosky.

A dobrovolnické centrum, jak již název napovídá, sdružuje tyto dobrovolníky a organizuje různé akce. Například DC Elim pořádá tábory pro děti z pěstounských rodin, se kterými Elim spolupracuje, a jako instruktory si bere právě své dobrovolníky. Rovněž, a to mohu mluvit ze své vlastní zkušenosti, neboť jsem také dobrovolníkem, si nás zvou na výpomoc při svých akcích různí organizátoři. Letos na jaře například pomáhali dobrovolníci na akci Joy Run. Jednalo se o závod tělesně postižených lidí na speciálně upravených kočárcích a dobrovolníci zde pomáhali s organizací. Pak v červenci pomáhali na akci Heroes Race, což je extrémní překážkový závod.

Zkrátka, jakmile někde chybí lidé na organizaci či výpomoc, ať už se jedná o závod nebo povodeň, nastupují dobrovolníci. Ale to není hlavní náplní dobrovolníků z Elimu. Většina z nich pracuje v některé z organizací, se kterými Elim spolupracuje. Jedná se především o ústavy pro tělesně či mentálně postižené a domovy pro děti nebo seniory. Jsou to například Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., DS Kravaře, taneční pro postižené Fokus Opava, Fond ohrožených dětí, Marianum, p. o. a další. Hlavními cíli dobrovolnického centra jsou tedy umožnit veřejnosti a studentům smysluplné využití volného času při dobrovolné činnosti, podpořit probíhající služby v opavském, bruntálském a vítkovském regionu, nebo například snížení kriminality.

V současné době však řeší DC Elim problém s nedostatkem financí. Obě dvě koordinátorky, které jsou v dobrovolnickém centru zaměstnány, pracují nyní jen na poloviční úvazek a od ledna tam bohužel zůstane jen jedna. Elim je rovněž povinen platit pojištění za své dobrovolníky.

Chybí tedy jak sponzoři, tak dotace z města. Elim se pokusil vyřešit tuto situaci uspořádáním plesu, na který by byli pozváni potenciální sponzoři, ale bohužel k němu nemohlo dojít, neboť se pro jeho konání nenašly vhodné prostory. Proto se jako dobrovolník snažím se svou skupinou Elimu pomoci touto cestou, neboť dobrovolnictví pro mě hodně znamená a nedostatek financí by mohl zapříčinit zánik dobrovolnického centra. Přitom je důležité, aby i nastávající generace byly do dobrovolnictví zasvěceny, protože dobrovolníci jsou stále a všude potřební.

Michaela Papeschová, studentka Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava